MIG- 31 FOXHOUND

Został on zaprojektowany w celu zastąpienia starzejącego się MiG-25. Wszystko zaczęło się od projektu samolotu E-155PA. Prędkość według założeń miała wynosić 3700-4000 km/h (trochę dużo... co nie???). Miał on zwalczać cele lecące na wysokości od 100 m do 30000 m z prędkością do 4000 km/h. Niestety ten projekt, jak i większość bardzo interesujących projektów nie został zrealizowany. Do sprawy nowego myśliwca powrócono w roku 1972. mimo prowadzenia prac nad samolotami tego typu w różnych biurach Rosyjskie Wojska Obrony Powietrznej wolały pozostać przy konstrukcji dopracowanej i zespole mającym doświadczenia w projektowaniu tak szybkich maszyn. Do wyboru były dwie drogi rozwoju MiG'a-25. Na początku skoncentrowano się na zapewnieniu wzrostu prędkości maksymalnej samolotu, co miało pozwolić na szybsze osiągnięcie pozycji ataku. Jednakże Siłom Lotniczym zależało na dużym zasięgu nowego myśliwca, a zwłaszcza na długim czasie patrolowania. To spowodowało potrzebę szukania silnika o małym zużyciu jednostkowym paliwa przy prędkości poddźwiękowej, z czego wynikało, że silnik musiał być dwuprzepływowy. Jednakże wojsko starannie pracowało nad utrudnieniem pracy konstruktorom biura Mikojana i nie chciało zrezygnować z prędkości ponad 3000 km/h co uznano za zadanie nierealne. Ostatecznie przyjęto kompromis: pozostać przy prędkości MiG-25 3000 km/h.


Założenia nowego projektu przewidywały możliwość osiągnięcia przez myśliwca rubieży przechwycenia 700 km w locie z prędkością maksymalną, dodatkowo wprowadzono wymagania co do zdolności długotrwałego patrolowania przestrzeni, oraz prędkości przyziemnej 1500 km/h. Jednak to nie prędkość miała decydować o rewelacyjności Mig'a-31 lecz jego wyposażenie. Projektowany myśliwiec ma być zdolny do atakowania celów lecących na tle ziemi, miał atakować kilka celów jednocześnie, a także być zdolny do półautonomicznych działań grupowych. Specyfika wyposażenia pozwala na wykożystanie samolotu w rejonach o niepełnym pokryciu radiolokacyjnym przez naziemne ośrodki obrony powietrznej. Z tego względu MiG-31 (nie bez powodu) jest nazywany "mini AWACS". W porównaniu do MiG-25, MiG-31 dostał dwuosobową załogę rozmieszczoną w kabinie typu tandem, zmieniono także podwozie główne na dwukołowe, zwiększono powierzchnię klap i lotek. Przed podwoziem głównym umieszczono hamulce aerodynamiczne. Zastosowano nowocześniejsze materiały, zmniejszyła się liczba stali, a zwiększył procent zastosowania stopów aluminium i tytanu.


Pierwszy prototyp samolotu E-155MP wystartował 16 września 1975 roku, a w grudniu 1981 roku zakończyły się próby państwowe. Samolot seryjny wyposażony był w fotel katapultowy K-36 (którego jakość Rosjanie udowodnili na kilku pokazach lotniczych rozbijając prezentowane samoloty i tu pytanie: Czy aby na pewno chodziło im o reklamę samolotów...? ), radar Zasłon, oraz w rakiety R-33. System uzbrojenia nowego myśliwca pozwalał na śledzenie 10 celów, oraz odpalenie czterech rakiet R-33 jednocześnie do czterech różnych celów. Przy czym zaznaczyć należy, że cele te mogły znajdować się na wysokościach od 100 m do 30 km!! Zasięg rażenia pocisków wynosił do 120 km. Tak dobre parametry zdołano uzyskać dzięki zastosowaniu (jako pierwszy na świecie na samolocie bojowym!) radaru ze skanowaniem fazowym, dzięki czemu uzyskano praktycznie nieprzerwane pokrycie całej przestrzeni wykrywania.


Bardzo ciekawa jest jedna z taktyk działania grupy czterech MiG'ów-31 z automatyczną wymianą informacji taktycznej między nimi. Lider grupy jest kierowany przez urządzenia naziemne. Towarzyszące mu dalsze trzy samoloty lecą w odstępach co 200 km! Pozwala to na przeszukanie przez ich stacje radiolokacyjne pasa o szerokości 800-900 km. Dzięki systemowi APD-518 dane wykrytych celów są wspólnie analizowane. Następnie z kabiny dowódcy wydawane są rozkazy i rozdzielane są cele. Może się zdarzyć, że w razie potrzeby samolot wykryty przez jednego MiG'a będzie ostrzelany przez innego członka grupy.   Dane techniczne MiG-31 

Długość całkowita:        22,688 [m] 
Długość kadłuba:         20,62 [m] 
Rozpiętość:            13,464 [m] 
Wysokość:             6,15 [m] 
Powierzchnia nośna:        61,6 [m. kw.] 
Masa własna:           21 820 [kg] 
Masa startowa:          41 000[kg] 
Prędkość maksymalna:       3000 [km/h] 
Prędkość maksymalna przy ziemi:  1500 [km/h] 
Czas wznoszenia na wys. 10 000 m: 7,9 [min] 
Pułap praktyczny:         20 600 [m] 
Zasięg praktyczny:        1200 [km] 
Długość rozbiegu:         1200 [m] 
Długość dobiegu:         800 [m]